Ochrana osobních údajů

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení:
    1/ Kurzy živě, s.r.o., Nuselská 12, Praha 4, jsou správcem údajů, které na tomto webu zadáváte
    2/ dáváte souhlas k zasílání obchodních sdělení a programu vysílání
    3/ Zpracovávat budeme údaje, které nám uvedete, zejména jméno a email, případně uložené cookies
    4/ budeme je zpracovávat, abychom Vám mohli nabízet další kurzy, slevy, vysílání
    5/ souhlas je poskytnut na 5 let od doby poslední interakce s webem kurzy živě, poté data smažeme,
    6/ data jsou uložena na serverech (seznam zpracovatelů): greengeeks.com, google.com, cognitoforms.com, seznam.cz
    7/ pokud se Vám nelíbí, že, jak či jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo je nechat opravit, smazat či vzít souhlas se zpracováním zpět, vyjma zákonných důvodů
    8/ s dotazem se obracejte na Tomáš Macek, 777 55 66 81, macek@digifoto.cz

Prohlášení o zpracování osobních údajů
    1/ Kurzy živě, s.r.o., Nuselská 12, Praha 4, jsou správcem údajů, které na tomto webu zadáváte
    2/ dáváte souhlas k zasílání obchodních sdělení a programu vysílání, nebo tento souhlas vychází z uzavřené smlouvy
    3/ Zpracovávat budeme údaje, které nám uvedete, zejména jméno a email, případně uložené cookies
    4/ budeme je zpracovávat, abychom Vám mohli nabízet další kurzy, slevy, vysílání, či splnili smluvní povinnost
    5/ souhlas je poskytnut na 5 let od doby poslední interakce s webem kurzy živě, poté data smažeme, pokud zákon neukládá jinak
    6/ data jsou uložena na serverech (seznam zpracovatelů): greengeeks.com, google.com, cognitoforms.com, seznam.cz
    7/ pokud se Vám nelíbí, že, jak či jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo je nechat opravit, smazat či vzít souhlas se zpracováním zpět, vyjma zákonných důvodů
    8/ s dotazem se obracejte na Tomáš Macek, 777 55 66 81, macek@digifoto.cz